Giọng ải giọng ai 3 | Teaser tập 8: Kay Trần đỏ mặt khi trái tim "rung động" trước Hương Giang - DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí

Ngày 13/9/2018 11:00:01

giongaigiongaimua3 #truonggiang #tranthanh Giọng ải giọng ai mùa 3 tập 8 với sự xuất hiện của Hương Giang, Kay Trần, MisThy, PewPew mang đến cho hai ...