Báo Quảng Ninh

Dự Báo Thời Tiết
 
31 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 71 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:27 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 27° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

 
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Tin Nóng Facebook

Thông tin Doanh nghiệp

Quảng cáo

Cung cấp phần mềm, ứng dụng di động, quảng cáo online liên hệ

Phone:0979776427, Email vnnvh80@gmail.com

Video Giải Trí