Qr code generator - Công cụ tạo qr code online

Lưu ý

Bạn chỉ cần nhập nội dung cần mã hóa qr code vào ô bên dưới, công cụ sẽ sinh ra file ảnh, click chuột phải lên ảnh chọn Lưu về (Save Image As)

Thông tin