Ngày 09/08/2018 08:37 PM

Cùng xem qua quang cảnh trước sự kiện các bạn ơi !! Đông quá 🤗

Posted by Thế giới di động on 2018-08-09T13:37:25+0000

Nguồn bài báo: https://www.facebook.com/thegioididongcom/videos/1977329572314201/, 12 lượt xem

Tin liên quan