Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh ngày 07/12/2018

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:59 am, Hoàng hôn: 5:30 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 81 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: nhiều mây

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thoi Tiet