Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh ngày 09/11/2018

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 82 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thoi Tiet