Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh ngày 12/10/2018

Thứ sáu, Ngày 12/10/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 13/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 14/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 15/10/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 16/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 17/10/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 18/10/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 19/10/2018
24 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 97 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 20/10/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 21/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 22/10/2018
25 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 23/10/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thoi Tiet