Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh ngày 14/09/2018

Thứ sáu, Ngày 14/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:54 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 15/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:54 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 16/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:53 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 17/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:52 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 18/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:52 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 19/09/2018
24 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 97 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:51 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thoi Tiet