Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh ngày 10/08/2018

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
38 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 39°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thoi Tiet