Dự Báo Thời Tiết TP Hồ Chí Minh ngày 10/08/2018

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
38 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 39°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:11 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:11 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:10 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 19/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:10 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 20/08/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:9 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 21/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:9 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 22/08/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:8 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 23/08/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:8 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 24/08/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:7 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 25/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:7 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 26/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:6 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 27/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:5 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 28/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:5 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 29/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:4 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 30/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:4 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 31/08/2018
25 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:3 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 01/09/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:3 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 02/09/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:2 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 03/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:1 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 04/09/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:1 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 05/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 6:0 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 06/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:59 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 07/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:59 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 08/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:58 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 09/09/2018
24 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:58 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 10/09/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:57 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 11/09/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:56 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 12/09/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:56 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 13/09/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:55 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 14/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:54 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 15/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:54 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 16/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:53 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 17/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:52 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 18/09/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:52 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 19/09/2018
24 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 97 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:51 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 20/09/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:50 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 21/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:50 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 22/09/2018
24 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:49 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 23/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:48 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 24/09/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:48 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 25/09/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:47 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 26/09/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:47 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 27/09/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:46 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 28/09/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:45 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 29/09/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:45 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 30/09/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:44 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 01/10/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:43 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 02/10/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:43 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 03/10/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:42 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 04/10/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:42 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 05/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:41 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 06/10/2018
24 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:40 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 07/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:40 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 08/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:39 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 09/10/2018
24 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:39 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 10/10/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 11/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 12/10/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 13/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 14/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 15/10/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 16/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 17/10/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 18/10/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thoi Tiet