Dự Báo Thời Tiết Hà Nội ngày 07/12/2018

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 6:21 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 17° -> 23°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 15° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 15° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
17 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 6:22 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 15° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 13° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 15° -> 20°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
13 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:22 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 13° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 14° -> 20°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba

Nhiệt độ từ 15° -> 18°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
13 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 6:23 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 13° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba

Nhiệt độ từ 15° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 12° -> 14°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
16 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 6:24 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 13° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 12° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 12° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
11 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 6:24 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 18°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
11 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 7.8 km/h, Độ ẩm 82 %, Bình minh: 6:25 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 18°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 14° -> 21°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
12 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 67 %, Bình minh: 6:25 am, Hoàng hôn: 5:18 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 18°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 14° -> 21°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 15° -> 19°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thoi Tiet