Dự Báo Thời Tiết Hà Nội ngày 09/11/2018

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
21 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
22 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thoi Tiet