Dự Báo Thời Tiết Hà Nội ngày 12/10/2018

Thứ sáu, Ngày 12/10/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 72 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 13/10/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 64 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 14/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 79 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 15/10/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 16/10/2018
22 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: nhiều mây

Thứ tư, Ngày 17/10/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: nhiều mây

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 18/10/2018
21 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 78 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:30 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 19/10/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:54 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 20/10/2018
23 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:54 am, Hoàng hôn: 5:28 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 21/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:54 am, Hoàng hôn: 5:28 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 22/10/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:55 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 23/10/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:55 am, Hoàng hôn: 5:26 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thoi Tiet