Dự Báo Thời Tiết Hà Nội ngày 14/09/2018

Thứ sáu, Ngày 14/09/2018
28 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:0 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 15/09/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:59 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 16/09/2018
27 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:58 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 17/09/2018
30 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 67 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:57 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 18/09/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:56 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 19/09/2018
26 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:55 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thoi Tiet