Dự Báo Thời Tiết Hà Nội ngày 14/09/2018

Thứ sáu, Ngày 14/09/2018
28 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 6:0 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 15/09/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:59 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 16/09/2018
27 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:58 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 17/09/2018
30 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 67 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:57 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 18/09/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:56 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 19/09/2018
26 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:55 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm, Ngày 20/09/2018
27 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 98 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:55 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 21/09/2018
26 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:54 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 22/09/2018
27 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 75 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:53 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 23/09/2018
28 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 71 %, Bình minh: 5:46 am, Hoàng hôn: 5:52 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 24/09/2018
28 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 75 %, Bình minh: 5:46 am, Hoàng hôn: 5:51 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 25/09/2018
27 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 5:46 am, Hoàng hôn: 5:50 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 26/09/2018
27 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 79 %, Bình minh: 5:46 am, Hoàng hôn: 5:49 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm, Ngày 27/09/2018
27 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 5:48 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ sáu, Ngày 28/09/2018
26 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 5:47 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ bảy, Ngày 29/09/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 5:46 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật, Ngày 30/09/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 76 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:45 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai, Ngày 01/10/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 70 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:44 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba, Ngày 02/10/2018
25 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:43 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ tư, Ngày 03/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 66 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:42 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ năm, Ngày 04/10/2018
27 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 65 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:42 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ sáu, Ngày 05/10/2018
26 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 61 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:41 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ bảy, Ngày 06/10/2018
23 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:40 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: nắng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: nắng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Chủ nhật, Ngày 07/10/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 66 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:39 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai, Ngày 08/10/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 75 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 09/10/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 70 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư, Ngày 10/10/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 11/10/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 82 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 20° -> 26°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 12/10/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 72 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 13/10/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 64 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 14/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 79 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 15/10/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 16/10/2018
22 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: nhiều mây

Thứ tư, Ngày 17/10/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: nhiều mây

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 18/10/2018
21 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 78 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:30 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 19/10/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:54 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 20/10/2018
23 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:54 am, Hoàng hôn: 5:28 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 21/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:54 am, Hoàng hôn: 5:28 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 22/10/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:55 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 23/10/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:55 am, Hoàng hôn: 5:26 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư, Ngày 24/10/2018
21 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:56 am, Hoàng hôn: 5:26 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 25/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 98 %, Bình minh: 5:56 am, Hoàng hôn: 5:25 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ sáu, Ngày 26/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 5:57 am, Hoàng hôn: 5:24 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ bảy, Ngày 27/10/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 5:57 am, Hoàng hôn: 5:24 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 27°

Dự báo: nắng

Chủ nhật, Ngày 28/10/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ hai

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nắng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 20° -> 28°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ hai, Ngày 29/10/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 69 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:22 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 20° -> 28°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ tư

Nhiệt độ từ 20° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ ba, Ngày 30/10/2018
25 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:22 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 29°

Dự báo: nắng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 20° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 17° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ tư, Ngày 31/10/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 58 %, Bình minh: 5:59 am, Hoàng hôn: 5:21 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 20° -> 28°

Dự báo: nắng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 17° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 16° -> 26°

Dự báo: nắng

Thứ năm, Ngày 01/11/2018
20 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 68 %, Bình minh: 5:59 am, Hoàng hôn: 5:21 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 18° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 17° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 16° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ sáu, Ngày 02/11/2018
21 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 59 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:20 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 17° -> 27°

Dự báo: nắng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 16° -> 27°

Dự báo: nắng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 17° -> 28°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ bảy, Ngày 03/11/2018
19 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 69 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:20 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 16° -> 28°

Dự báo: nắng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 18° -> 27°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật, Ngày 04/11/2018
22 ° Dự báo: không mây về đêm
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:19 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 19° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai, Ngày 05/11/2018
23 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:19 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 21° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba, Ngày 06/11/2018
23 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:18 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 30°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ tư, Ngày 07/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:18 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 20° -> 26°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm, Ngày 08/11/2018
26 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 20° -> 24°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 20° -> 26°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
21 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
22 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thoi Tiet