Dự Báo Thời Tiết Hà Nội ngày 10/08/2018

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
28 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:30 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
28 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:29 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
27 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:29 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 27° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: nhiều mây

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
31 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 71 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:27 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 27° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thoi Tiet