Dự Báo Thời Tiết Việt Nam ngày 07/12/2018

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:36 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 78 %, Bình minh: 5:59 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 13.2 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:28 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
26 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 10.2 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:57 am, Hoàng hôn: 5:28 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:56 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ ba

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 12 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:56 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 12 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:55 am, Hoàng hôn: 5:27 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 10.2 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:55 am, Hoàng hôn: 5:26 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
21 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 10.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:20 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 17° -> 22°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 14° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 13° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
16 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 6:21 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 13° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 13° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 13° -> 20°

Dự báo: nhiều mây

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
13 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 6:22 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 12° -> 14°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 12° -> 20°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba

Nhiệt độ từ 15° -> 17°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
12 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:22 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 12° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba

Nhiệt độ từ 14° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 11° -> 14°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
16 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 6:23 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 13° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
11 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 6:23 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 11° -> 12°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 12° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
11 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:24 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 12° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 13° -> 21°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
12 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 63 %, Bình minh: 6:25 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 19°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 13° -> 21°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 15° -> 18°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
11 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 6:28 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 11° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 11° -> 18°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 12° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
8 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 6:27 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 8° -> 14°

Dự báo: nhiều mây

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 10° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 12° -> 19°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
10 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 98 %, Bình minh: 6:27 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 8° -> 11°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 8° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 10° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
13 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 6:26 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 11° -> 14°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 9° -> 11°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 9° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
12 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 79 %, Bình minh: 6:25 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 11° -> 18°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba

Nhiệt độ từ 11° -> 15°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ tư

Nhiệt độ từ 9° -> 13°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
11 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 96 %, Bình minh: 6:25 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 11° -> 12°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 11° -> 19°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba

Nhiệt độ từ 13° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
14 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 6:24 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 12° -> 20°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
16 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 6:23 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 15° -> 18°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 12° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:37 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 9.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:38 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 7.8 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:39 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 10.2 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:39 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: nhiều mây

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 13.8 km/h, Độ ẩm 79 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:40 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 12.6 km/h, Độ ẩm 75 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:40 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
12 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 64 %, Bình minh: 6:25 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 19°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 13° -> 21°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 16° -> 19°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
11 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 81 %, Bình minh: 6:24 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 16°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 13° -> 21°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
11 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 6:24 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 18°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 13° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
16 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 6:23 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 13° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 11° -> 13°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 11° -> 17°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
13 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:22 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 12° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba

Nhiệt độ từ 14° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 12° -> 14°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
13 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:22 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 13° -> 14°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 13° -> 20°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba

Nhiệt độ từ 15° -> 17°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
17 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 6:21 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 14° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 13° -> 15°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 14° -> 20°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:21 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 17° -> 22°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 15° -> 17°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 14° -> 16°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 81 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9.6 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 7.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:34 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:35 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 14/12/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:18 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ năm, Ngày 13/12/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 11.4 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:59 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 24°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 24°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:58 am, Hoàng hôn: 5:17 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 23°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
23 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:57 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: nhiều mây

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 23°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:57 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:56 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:56 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 07/12/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:0 am, Hoàng hôn: 5:30 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 08/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:30 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật, Ngày 09/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:1 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ hai, Ngày 10/12/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba, Ngày 11/12/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 6:2 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ tư, Ngày 12/12/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thoi Tiet