Dự Báo Thời Tiết Việt Nam ngày 09/11/2018

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 87 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 87 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:32 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 87 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 87 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:53 am, Hoàng hôn: 5:31 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9.6 km/h, Độ ẩm 87 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 13.2 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 11.4 km/h, Độ ẩm 82 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 11.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: nhiều mây

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: nhiều mây

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 75 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 10.2 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 11.4 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:23 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: gió thổi ào ào

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
21 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 65 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 19° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
21 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
23 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 96 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 19° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
18 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 6:10 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 18° -> 22°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 18° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 16° -> 20°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
24 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:10 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 19° -> 25°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 18° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 18° -> 22°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:9 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 20° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
20 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
20 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 18° -> 22°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
20 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 96 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 17° -> 22°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
20 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 20° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 20° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 18° -> 26°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
18 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 18° -> 24°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 19° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
18 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 15° -> 25°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 19° -> 24°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 20° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 9 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
26 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: nhiều mây

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 7.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:51 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
26 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 7.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:52 am, Hoàng hôn: 5:33 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
24 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 6:8 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 19° -> 23°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
25 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 6:7 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 6:6 am, Hoàng hôn: 5:14 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
23 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
22 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 100 %, Bình minh: 6:5 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
23 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 1.8 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:15 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
21 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 6:4 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 26°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 65 %, Bình minh: 6:3 am, Hoàng hôn: 5:16 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 19° -> 25°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: mưa tầm tã

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 09/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 7.8 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 10/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.8 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: nhiều mây

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 5.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:50 am, Hoàng hôn: 5:29 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy, Ngày 17/11/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 24°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 16/11/2018
22 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 15/11/2018
22 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 21° -> 29°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 26°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 14/11/2018
23 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:44 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 13/11/2018
23 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm

Nhiệt độ từ 22° -> 29°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai, Ngày 12/11/2018
23 ° Dự báo: đẹp (ban đêm)
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:43 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật, Ngày 11/11/2018
23 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 3.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:42 am, Hoàng hôn: 5:13 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 27°

Dự báo: đẹp (ban ngày)

Thứ ba

Nhiệt độ từ 21° -> 28°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thoi Tiet